Регалiс® Плюс

Агро Експерт > Товари > Засоби захисту рослин > Регулятори та стимулятори росту > BASF > Регалiс® Плюс

Регалiс® Плюс

Опис

Управління врожайністю. Регуляція росту. Посилення рослини.

Характеристика препарату

Дiючi речовини: прогексадіон кальцію (100 г/кг)
Хімічна група д.р.: ацилциклогексадіони
Препаративна форма: водорозчинні гранули (ВГ) з вбудованим підкислювачем
Розподiл у рослинi: акропетальний
Упаковка: пластикові пляшки 1,5 кг
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: не вище +40°C

Регламенти застосування

Культура  Норма витрати препарату  Терміни застосування Спектр дії  Кратність обробок
Яблуня  2,5 кг/га обприскування насаджень за довжини однорічного приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння») регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони 1
Яблуня  1,25 кг/га обприскування насаджень: перша обробка: за довжини однорічного приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння»); друга обробка: через 3–6 тижнів після попереднього обприскування (початок «другої хвилі приросту однорічних пагонів») регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони 2

Норма витрати робочої рідини: 500–1000 л/га
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів

Сумісність з іншими препаратами:

При змішуванні препарату з іншими пестицидами дотепер не було виявлено негативних ефектів; ніколи не застосовуйте Регаліс® Плюс разом з листовими
добривами, що містять кальцій. Дотримуйтесь інтервалу між обробками 2–3 доби.

Це також стосується і засобів для хімічного проріджування зав’язі та продуктів, що містять гібереліни

Рекомендації при використанні:

– Стійкий при випадінні опадів через 6 годин після внесення
– Препарат у рекомендованій нормі витрати дуже добре переноситься яблунями
– Використовуйте достатню кiлькiсть води (не менше 500–1000 л/га) для приготування робочого розчину
– Висока ефективнiсть дiї на досить тривалий перiод часу досягається за рахунок рiвномiрного нанесення робочої рiдини на рослину
– Максимальна норма витрати препарату не повинна перевищувати 2,5 кг/га за сезон

Переваги препарату

Регуляцiя росту: вкороченi пагони та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв сприяють скороченню витрат на проведення зимової обрiзки; лiтня
обрiзка, як правило, непотрiбна, скорочення довжини однорiчного приросту на 40–60%

Урожайність: полiпшене утворення зав’язi стабiлiзує та пiдвищує врожайнiсть, що особливо важливо при перiодичностi плодоносiння та пiсля ураження квiтiв
весняними заморозками

Якiсть плодів: збільшення свiтлопроникностi крони (особливо в сильнорослих дерев) сприяє полiпшенню забарвлення плодiв

Баланс: оптимiзоване спiввiдношення мiж вегетативним ростом i навантаженням врожаю скорочує площу, яку займає дерево, та стабiлiзує врожайнiсть на довгi
роки

Захист рослин: збiльшення ефективностi обробок ЗЗР, активацiя захисних механiзмiв рослин, висока ефективнiсть у боротьбi iз вторинною iнфекцiєю
бактерiального опiку

Збирання врожаю: простiше проводити збирання плодiв з дерева

Управління врожайністю:

– Збільшує зав’язь, підвищує врожайність
– Регулярне внесення допомагає подолати альтернативне розгалуження
– Раннє припинення росту пагонів – більше часу на бутонізацію й дозрівання плодів
– Краща якість плодів (колір, розмір, здатність до зберігання)

Регуляція росту:

– Зменшення росту пагонів – економія на обрізці
– Оброблені дерева мають більш розгалужений купол
– Рівномірність між ростом пагонів – зав’язуванням плодів – урожайністю
– Асиміляція дерева направлена на зав’язь плодів

Посилення рослини:

– Збільшує природний опір до бактеріальних і грибних хвороб (бактеріальний опік, борошниста роса)
– Компактне листя з товстим епідермісом менш привабливе для комах

Продукція