ДК ІМІСТАР КЛ

Насіння

ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ | Середньоранній | Clearfield®

Поєднує в собі кілька переваг: високу зимостійкість, високу посухостійкість, стабільно високий потенціал урожаю

ДК ІМІСТАР КЛ

Насіння
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
  • Рекомендовані зони вирощування: нестійкого та недостатнього зволоження.
  • Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий.
  • Відношення до ґрунтів: придатний до вирощу‑ вання на супіщаних, суглинкових, глинистих.
  • Реакція гібрида на густоти: потребує оптимальних густот.
  • Календарний строк висіву: • ранній — 1‑10 серпня, • оптимальний — 10‑20 серпня, • пізній — 20‑30 серпня. (можливе зміщення строків висіву в бік більш ранніх на 5‑20 днів)
  • Рекомендована норма висіву: • ранні строки сівби — 400‑450 тис./га, • оптимальні строки — 450‑500 тис./га, • пізні строки — 500‑600 тис./га.
  • Використання морфорегуляторів: обов’язкове за ранніх строків сівби.  У зонах із високими ризиками перезимівлі за оптимальних та пізніх строків сівби бажане ви‑ користання морфорегуляторів, як заходу підвищення зимостійкості.
  • Терміни збирання: можливе короткотрива‑ ле (до 5 діб) відтермінування.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип гібридудля виробничої системи Clearfield®

Група стиглості: середньоранній

Зимостійкість: висока

Посухостійкість: підвищена

Інтенсивність гілкуваннявисока

Придатність до раннього висіву: найкраща

Придатність до пізнього висіву: не бажана

Час цвітіння:: ранній

Висота рослин: 115-135 см

ПЕРЕВАГИ:
Гібрид поєднує в собі кілька унікальних переваг: високу зимостійкість, високу посухостійкість, стабільно високий потенціал урожаю із простотою і легкістю контролю бур’янів у полі.