ДК Платінум

Насіння

ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ | Середньоранній

Гібрид інтенсивного типу, який має повну резистентність до кили капусти

ДК Платінум

Насіння
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
  • Рекомендовані зони вирощування: зони із ризиками ураження килою капусти (Clubroot).
  • Рекомендований рівень азотного живлення: високий.
  • Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на ґрунтах легкого та середнього механічного складу.
  • Реакція гібрида на густоти: кращий розвиток на знижених густотах.
  • Календарний строк висіву: • ранній — 5‑10 серпня, • оптимальний — 10‑20 серпня, • пізній — 20‑30 серпня. (можливе зміщення строків посіву в бік більш ранніх на 5‑10 днів)
  • Рекомендована норма висіву: • ранні строки сівби — 400‑450 тис./га, • оптимальні строки — 450‑500 тис./га, • пізні строки — 500‑550 тис./га.
  • Використання морфорегуляторів: обов'язкове — за оптимальних строків сівби, 2‑разове — за ранніх строків сівби.
  • Терміни збирання: можливе довготривале (до 10 діб) відтермінування.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип гібридугібрид для традиційної технології вирощування із абсолютною стійкістю до кили капусти

Група стиглості: середньоранній

Зимостійкість: висока

Посухостійкість: середня

Інтенсивність гілкуваннявисока

Придатність до раннього висіву: не бажана

Придатність до пізнього висіву: добра

Час цвітіння:: ранній

Висота рослин: 160-185 см

ПЕРЕВАГИ:

Гібрид інтенсивного типу, який також має повну резистентність до кили капусти.

Може повноцінно доповнювати сівозміну без ризиків ураження цією хворобою.

Поряд із унікальною резистентністю до Clubroot гібрид має цілий ряд технологічних переваг (підвищена стійкість до розтріскування стручків та осипання насіння, висока зимостійкість і стійкість до вилягання).

Характеризується підвищеним вмістом олії.