ДК СІКВЕЛ

Насіння

ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ | Середньоранній

Гібрид для екстремальних погодних умов у зимовий період

ДК СІКВЕЛ

Насіння
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
  • Рекомендовані зони вирощування: нестійкого та недостатнього зволоження.
  • Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий.
  • Відношення до ґрунтів: придатний до вирощу‑ вання на супіщаних, суглинкових, глинистих.
  • Реакція гібрида на густоти: потребує оптимальних густот.
  • Календарний строк висіву: • ранній — 1‑10 серпня, • оптимальний — 10‑20 серпня, • пізній — 20‑30 серпня. (можливе зміщення строків висіву в бік більш ранніх на 5‑20 днів)
  • Рекомендована норма висіву: • ранні строки сівби — 400‑450 тис./га, • оптимальні строки — 450‑500 тис./га, • пізні строки — 500‑600 тис./га.
  • Використання морфорегуляторів: обов’яз‑ кове за ранніх строків сівби. У зонах із високими ризиками перезимівлі за опти‑ мальних та пізніх строків сівби бажане ви‑ користання морфорегуляторів, як заходу підвищення зимостійкості.
  • Терміни збирання: можливе короткотрива‑ ле (до 5‑7 діб) відтермінування
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип гібридудля традиційної технології вирощування і максимально ранніх строків сівби

Група стиглості: середньоранній

Зимостійкість: дуже висока

Посухостійкість: підвищена

Інтенсивність гілкуваннядуже висока

Придатність до раннього висіву: найкраща

Придатність до пізнього висіву: не бажана

Час цвітіння:: ранній

Висота рослин: 120-135 см

ПЕРЕВАГИ:

Середньоранній гібрид для екстремальних погодних умов у зимовий період.

Розвиток восени середній, що дає змогу використовувати більш широке посівне вікно, навесні краще використовує вологу та елементи живлення завдяки швидкому старту.

Придатний для інтенсивних і адаптивних технологій, має високу стійкість до розтріскування стручків та вилягання.

Висока маса 1000 насінин створює конкурентну перевагу порівняно із гібридами відповідної морфобіологічної групи