ДКС 4795

Кукурудза

Високопродуктивний гібрид з сильним комплексом господарсько-цінних ознак.

Рекомендований для Лісостепу і Степу.

ДКС 4795

Кукурудза
МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стебло, листя й корінь:
 • висота рослин 250-260 см
 • еректоїдне листя
 • сильне стебло і потужна коренева система

Качан:

 • висота кріплення - 85-95 см
 • кількість рядів у качані - 16-18
 • кількість зерен у качані - 512-612
 • кількість зерен у ряду - 32-34

Зерно:

 • зубовидного типу
 • маса 1000 зерен, г - 300-310
ПЕРЕВАГИ
 • Висока врожайність
 • Висока стійкість до посухи
 • Толерантність до хвороб
 • Потужна коренева система та стебло
РЕКОМЕНДАЦІЇ

В зв'язку з стійкістю до стресових умов і стабільністю гарний гібрид для управління ризиками у цій групі стиглості.

Рекомендовані строки посіву - середина оптимальногочасу посіву. Слід уникати надто раннього (початковаенергія росту - посередня) і надто пізнього посіву (підвищена вологість при збиранні).

Рекомендована густота до збирання:
55000-60000 шт/га (посушливі умови), 
70000-75000 шт/га (зона достатнього зволоження).