Фаворитка

Озима пшениця

Сорт займає, значні посівні площі і є високо надійним у виробництві.

ОРИГІНАТОР: Інститут фізіології рослин і генетики HAH України, Мироніський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН.

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2005 рік для вирощування в поліській та лісостеповій зонах України. Проте добрі врожаї забезпечує і в зоні Степу.

Фаворитка є унікальним сортом, генетика якого забезпечує, при належній технології, отримання рекордних врожаїв.

Фаворитка

Озима пшениця
ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ

Сорт високоврожайний високоінтенсивного типу. Забезпечує отримання високих та стабільних по роках урожаїв на різних фонах мінерального живлення. Невибагливий до умов вирощування, попередників і строків сівби, має високу екологічну пластичність. За даними оригінатора (ІФРГ HAH України), за роки конкурсного випробування (2000-2004 рр.) середній урожай Фаворитки становив 73,0 ц/га, що на 15,0 ц/га перевищувало урожайність національного стандарту.

За роки (2000-2004 рр.) екологічного випробування на полях НДЦ «Південний» (Кіровоградська область) середній урожай сорту Фаворитка становив 100,1 ц/га (93,3-107,2 ц/га), що на 14,6 ц/га більше від національного стандарту Альбатрос одеський.
Урожай зерна в Державному сортовивченні (2003, 2004 рр.) у 49 сортодослідах становив 50,6-124,0 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Фаворитка до національного стандарту — 5,1-48,8 ц/га — отримано у 58 сортодослідах у т. ч. прибавки 10,8-48,8 ц/га — у 38 сортодослідах в 17 областях України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Вінницька, Чернівецька, Черкаська, Полтавська, Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Волинська, Київська, Чернігівська).

Максимальний урожай сорту — 107,2 ц/га отримано в екологічному випробуванні НДЦ «Південний» (Кіровоградська область, 2001 р.) та в Центрі сортознавства та
сортовивчення (Київська область) — 107,4-114,3 ц/га при нормах висіву насіння 3,0-6,0 млн/га (2004 р.).

Високі врожаї 93,0; 106,5; 117,7 ц/га (2007-2009 рр.) одержано в Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ HAH України (смт Глеваха Васильківського р-ну Київської області).

За 2008-2009 роки 8 господарств України отримали врожаї сорту Фаворитка 100,0—132,0 ц/га. У 2009 році сорт озимої пшениці Фаворитка на Черкащині (АФ «Ладіс») з площею 136 га забезпечив отримання рекордного, за всю багатовікову історію України, врожаю зерна в 131,8 ц/га.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ

Чорт середньостебловий, середньостиглий. Вегетаційний період 283-787 днів. Має середню зимо- та високу посухостійкість. Стійкий до вилягання, ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до проростання та обсипання зерна. Різновидність лютесценс.

ЯКІСТЬ ЗЕРНА: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі. Зерно сорту Фаворитка містить 12,5-13,8% білка, 26,7-30,1 % сирої клейковини, сила борошна 248-296 а.о., об'єм хліба із 100 г борошна 960-1000 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,0-4,5 бала. Належить до цінних пшениць.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією із внесенням оптимальних та високих доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення, щоб запобігти виляганню, необхідно вносити ретарданти. Дли забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур.

З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 кг на га у фазі колосіння-молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.

Є. Є. МОРГУН, І.П АРТЕМЧУК, Т.Б. СЕМЕРУНЬ