Славна

Озима пшениця

Сорт має високий генетичний потенціал продуктивності. На високому фоні мінерального живлення забезпечує отриманий рекордних врожаїв. За рівнем урожайності є лідером серед вітчизняних сортів. Заслуговує на значне розширення посівних площ у всіх зонах України.

ОРИГІНАТОР: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України.

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2011 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу. Середньоранній, вегетаційний період 278-281 день. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна. Має підвищену зимостійкість та посухостійкість. Різновидність — еритроспермум.

ЯКІСТЬ ЗЕРНА: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Славна містить 13,0-14,4% білка, 28,9-35,8% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1100 мл, загальна оцінка хлібопекарських якостей 7,9-8,2 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Славна

Озима пшениця
ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ
Сорт створений для добрих господарів. Сорт високоурожайний. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні урожаї. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) за роки конкурсного випробування (2007-2009 рр.) середня урожайність сорту Славна складає 102,4 ц/га, що на 14,9 ц/га перевищує врожайність стандарту.

У Дослідному сільськогосподарському виробництві (Київська область) з 2007-2009 роки урожаї в 100,0-114,4 ц/га отримані в 29 сортодослідах. Урожай зерна сорту Славна в Державному сортовивченні (2008-2009 рр.) у 46 сортодослідах становив 51,7-107,0 ц/га. Середня гарантована надбавка урожаю сорту над національними стандартами за два роки Державного сортовипробування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся складає відповідно 13,1; 17,3; 16,1 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Славна до національного стандарту — 5,1-37,0 ц/га отримано у 31 сортодослідах, у т.ч. прибавки 12,6-37,0 ц/га — у 27 сортодослідах 19 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Донецька, Луганська, АР Крим, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська). Максимальний урожай сорту 107,0 ц/га отримано на Білоцерківській сортодослідній станції Київської області. Рекордні врожаї у Державному сортовипробуванні були отримані у Вінницькій області (Вінницький ОДЦЕСР) — 101,7 ц/га; Полтавській області (Миргородська ДСС) — 101,7 ц/га; Кіровоградській області (Кіровоградська ДСС) — 101,3 ц/га, Київській області (Білоцерківська ДСС) — 107,0 ц/га.

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ
  • має подовжений період післязбирального спокою, що необхідно враховувати при визначенні схожості насіння;
  • схильний до перехресного запилення, що спричиняє незначну варіабельність висоти стеблестою в межах основного фенотипу сорту;
  • глибина загортання насіння повинна бути не більше 5-7 см.
АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сорт необхідно розміщати по кращих попередниках. Він потребує, добре реаіує і ви і римує високі фони мінерального живлення. Специфічним для мінерального живлення сорту є необхідність ранньовесняного підживлення по мерзлоталому ґрунту та внесення добрив з осені (до чи після посіву). Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також 2-3-разовий захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур. З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10—15 кг на га у фазі колосіння — молочна стиглість. Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.