Солоха

Озима пшениця

На високому фоні мінерального живлення безпечує отримання рекордних врожаїв. Заслуговує на значне розширення посівних площ у всіх зонах України.

Сорт має високий генетичний потенціал продуктивності.

Солоха

Озима пшениця
ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ

Сорт створений для добрих господарів. Сорт високоурожайний. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні урожаї. За даними оригінатора (ІФРГ HAH України), за роки конкурсного випробування (2007-2009 рр.) середня урожайність сорту Солоха складає 96,9 ц/га, що на 9,4 ц/га перевищує врожайність стандарту. У Дослідному сільськогосподарському виробництві (Київська область) у 2007-2009 роках урожаї в 100,0-111,4 ц/га отримані в 23 сортодослідах.

Урожай зерна сорту Солоха в Державному сортовивченні (2007-2009 рр.) у 45 сортодослідах становив 51,6—106,1.

Середня гарантована надбавка урожаю сорту над національними стандартами за два роки Державного сортовипробування складає 8,9-9,8 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Солоха до національного стандарту — 5,6-39,9 ц/га отриманоу 38 сортодослідах, ут.ч. прибавки 11,1-39,9 ц/га — у ЗО сортодослідах, 19 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Донецька, Луганська, АР Крим, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська). Максимальний урожай сорту 106,1 ц/га одержано в Хмельницькому державному центрі експертизи сортів рослин Хмельницької області. Генетичний потенціал сорту Солоха дозволяє отримувати урожай, який перевищує 100 ц/іа. Рекордні врожаї у Державному сортовипробуванні були отримані у Хмельницькій області (Хмельницький ДЦЕСР)— 106,1, 103,3 ц/га; Полтавській області (Миргородська ДСС) — 101,8 ц/га; Кіровоградській області (Кіровоградська ДСС) — 101,0 ц/га; 102,3 ц/га.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОРИГІНАТОР: Інститут фізіології рослин і генетики HAH України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України.

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2010 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, ранньостиглий, вегетаційний період 278-282 дні. Стійкий до вилягання. Зимостійкість вища середньої, сорт посухостійкий. Стійкий до ураження борошнистою росою та середньостійкий до ураження бурою листковою іржею. Стійкий до проростання зерна в колосі та осипання. Різновидність — еритроспермум.

ЯКІСТЬ ЗЕРНА: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Солоха містить 12,9-15,0% білка, 26,6-33,4% сирої клейковини, сила борошна 320-395 а.о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1180 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 7,9-8,3 бала. Віднесений до сильних пшениць.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сорт необхідно розміщати на кращих попередниках. Він потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них рекордні врожаї. Специфічним для мінерального живлення сорту є необхідність ранньовесняного підживлення по мерзлоталому грунті та внесення добрив з осені (до чи після посіву).

Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також 2-3-разовий захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу,
фунгіцидами типу фалькон чи фолікур.

З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом у дозі N 10-15 кг на га у фазі колосіння — молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення, глибина загортання насіння не більше 5-7 см. Сіяти в другій половині
оптимальних строків.

В. В. МОРГУН, Б. В. МОРГУН, С. П. БРАТУЩАК