Трипільська

Озима пшениця

Забезпечує отримання високих і стабільних по роках урожаїв на різних фонах мінерального живлення. Сорт невибагливий до умов вирощування, має високу екологічну пластичність. Сильна пшениця. Заслуговує на значне розширення посівних площ у всіх зонах України.

Сорт високоврожайний, інтенсивного типу, універсального використання.

Трипільська

Озима пшениця
Опис

ОРИГІНАТОР: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ФГ «Теософ»

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2008 рік для вирощування в поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт середньостебловий, інтенсивного типу, середньостиглий. Вегетаційний період 274-289 днів, дозріває на 2-3 дні пізніше сорту Подолянка

Стійкий до вилягання. Має підвищену зимостійкість та посухостійкість. Середньостійкий до ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до проростання та обсипання зерна. Різновидність лютесценс.

ЯКІСТЬ ЗЕРНА: борошномельні та хлібопекарські властивості високі. Зерно сорту Трипільська містить 14,0-15,4% білка, 29,2-34,7% сирої клейковини, сила борошна 328-433 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1100-1260 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,0-4,7 бала. Віднесений до сильних пшениць. В 2007 році за даними Центру сортознавства та сортовивчення вміст білка в борошні становив 18,9%, вміст клейковини — 41,7%, сила борошна 392 а.о., об'єм хліба 1230 мл, загальна оцінка 4,6 бала.

ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ

Забезпечує отримання високих та стабільних по роках урожаїв на різних агрофонах, менш вибагливий до умов вирощування, попередників і строків сівби, має високу екологічну пластичність. За даними оригінатора (ІФРГ НАН
України) у роки конкурсного випробування (2002-2007 рр.) середній урожай становив 96,1 ц/га, що на 12,1 ц/га перевищувало урожайність національного стандарту.

За роки (2002-2007 рр.) екологічного випробування на полях Кіровоградської держсортостанції середній урожай сорту становив 91,1 ц/га, що на 13,4 ц/га більше від національного стандарту.

Урожай зерна в державному сортовивченні за 2005-2007 рр. становив 65,9 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Трипільська отримані в сортостанціях усіх ґрунтово-кліматичних зон України.

Максимальний урожай сорту 106,8 ц/га отримано в агродосліді Центру сортознавства та сортовивчення (Київська область) в 2005 році за сівби ЗО вересня.
Високі урожаї зерна —102,0-112,1 ц/га отримані вДП Дослідне сільськогосподарське виробництво (Київська область) в 2008-2009 рр.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сорт необхідно вирощувати після кращих попередників за інтенсивною технологією із внесенням оптимальних та високих доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення, щоб запобігти виляганню, доцільно вносити ретарданти. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур.
З метою одержання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення водорозчинними добривами з мікроелементами у фазі колосіння-молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,0—5,5 млн схожих зерен на 1 га залежно від агрофону, вологозабезпечення і строків сівби. Строки сівби — середина оптимальних для відповідних зон, в центральній чяг.тині правобережного Лісостепу 20-25 вересня.

В.В. МОРГУН, Л.І. УЛІЧ, Т.Б. СЕМЕРУНЬ