ВІОРІКА КВС Rz Cr

Цукровий буряк

"Еталон пластичності" 

    • тип Е. 
    • стійкість RzCr. 

Еталон врожайності

ВІОРІКА КВС Rz Cr

Цукровий буряк
Переваги

✅ Високоврожайний гібрид Е-типу, толерантний до ризоманії, церкоспорозу та бактеріозів

✅ Характеризується відносною стійкістю до посухи

✅ Кращі результати забезпечує у середні та пізні терміни копання

Рекомендації
  • Густота стояння: 95 – 110 тис./га