Таліус®

Фунгіциди

Новий унікальний фунгіцид для тривалого контролю борошнистої роси зернових колосових культур

 • Перший в Україні фунгіцид з ефектом імуномодулюючої дії (ІМД)
 • Забезпечує до 6 тижнів неперевершеного захисту пшениці від борошнистої роси
 • Рівномірне покриття культури за рахунок активної “парової” фази
 • Відмінний партнер для бакових сумішей

Діюча речовина: проквіназид – 200 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Клас: квіназоліни
Упаковка: 1 л, ящик 10 л
Норма використання: 0,15 – 0,25 л/га

Унікальний фунгіцид 

Таліус® – унікальний фунгіцид для контролю борошнистої роси в посівах зернових колосових культур.

Проявляє високу ефективність та пролонгований захист (до 6 тижнів) завдяки новому механізму дії та дієвості в низьких концентраціях. Це перший в Україні фунгіцид з ефектом імуномодулюючої дії (ІМД).

Спеціалізований фунгіцид - новий стандарт захисту проти борошнистої роси.

Таліус®

Фунгіциди
Опис
Таліус® 20 к.е. – новий стандарт для контролю борошнистої роси

- Борошниста роса особливо поширена в зонах Полісся та Лісостепу, подекуди в Степу. Уражує пшеницю, ячмінь, жито, тритикале, овес, дикорослі злаки. Особливо поширена на сприйнятливих сортах, в загущених посівах та на площах ранніх строків сівби.
- Вирощування сприйнятливих сортів, підвищені норми внесення азотних добрив, вирощування озимих та ярих зернових культур на суміжних посівних площах в комбінації зі сприятливими умовами сприяють розвитку та поширенню захворювання.
- На відміну від інших хвороб зернових культур борошниста роса може уражувати всі вегетативні органи – від стебла до колосу, а зараження і розвиток може відбуватися впродовж всього вегетаційного сезону (формується 10-20 генерацій).
- Збудникам борошнистої роси притаманна висока пластичність – патогени здатні швидко формувати фенотипи, стійкі до дії фунгіцидів. Хвороба набуває розвитку за широкого діапазону температури повітря від 3°С до 30°С та вологості повітря – 50-100%. 

Чи шкодочинна борошниста роса?

 •  У хворих рослин спостерігається передчасне відмирання ураженого листя та прискорене дозрівання рослин за рахунок:
  - Зменшення асиміляційної поверхні листків
  - Зниження фотосинтетичної активності рослин
  - Збільшення транспірації (витрати води);
 •  Зниження коефіцієнту кущення (втрата продуктивних стебел);
 •  Зменшення озерненості та наливу колосу (щуплість зерна);
 •  В зерні зменшується вміст клейковини, білку та крохмалю;
 •  Сильне ураження з осені прикореневих та нижньостеблевих листків призводить під час перезимівлі до збільшення кількості загиблих рослин
 •  Раннє ураження нижнього ярусу листків у весняний період зменшує кількість продуктивних стебел і знижує врожай на 8-25%;
 •  За сильного ураження рослин зниження врожаю може сягати 20-30%;
 •  Сприяє більш інтенсивному ураженню іншими захворюваннями.
Переваги застосування Таліус® 20 к.е.
 • Єдиний фунгіцид з ефектом імуномодулюючої дії (ІМД), який забезпечує підвищену стійкість рослини до ураження хворобами
 •  Найдовший період захисної дії серед конкурентних пропозицій - до 6-ти тижнів (як мінімум на 2 тижні довше ніж наявні стандарти)
 •  Відмінний захист молодого приросту
 •  Забезпечує збереження асиміляційної активності, подовження фотосинтезу, що позитивно впливає на мікроклімат в посіві, продуктивність культури та якість зерна, в тому числі іноземної селекції
 •  Дозволяє розкрити генетичний потенціал цінних і перспективних сортів в інтенсивних технологіях вирощування, покращує якість насіння.
 •  Новий хімічний клас та унікальний механізм потрійної дії забезпечує ефективний контроль рас збудника борошнистої роси, стійких до інших груп фунгіцидів
 •  Синергізм: покращує контроль інших захворювань при використанні з фунгіцидами триазольної групи в бакових сумішах.
 •  Зниження інфекційного запасу збудників хвороби для наступних посівів зернових культур, зокрема озимини в осінній період.
Особливості дії і застосування

Таліус® має здатність до трансламінарного проникнення та локально-системного переміщення в рослинах, що забезпечує більш рівномірне покриття та захист культури. Таліус® також здатний ефективно та на значній відстані (до 40 см) діяти завдяки паровій фазі (фумігаційний ефект), що надійно захищає оброблені, та, що особливо важливо, необроблені частини рослин.

Довготривалий контроль

Таліус® забезпечує від 4 до 6 тижнів захисту залежно від норми внесення.

Антирезистентний інструмент

Таліус® ефективно контролює всі наявні раси збудника борошнистої роси, та такі, що проявляють резистентність до інших хімічних груп препаратів.

Покращений контроль інших захворювань

Таліус® підвищує ефективність контролю інших захворювань в разі використання в бакових сумішах з іншими фунгіцидами. Відмічається покращення контролю септоріозу, церкоспорельозу, ринхоспоріозу, гельмінтоспоріозів.

Проквіназид – новий стандарт для контролю борошнистої роси

Таліус® 20 к.е. містить проквіназид – діючу речовину з нового класу фунгіцидів (квіназолінів), що винайдений компанією ”Дюпон” та не схожий на жодний інший фунгіцид.

Проквіназид

- Має контактно-захисну дію, що забезпечує профілактичний захист
- Впливає на життєздатність спор збудника, пригнічує утворення апресоріїв і проростання спор, має чітко виражений антиспоруляційний ефект
- Має здатність до швидкого проникнення в оброблені тканини, та подальшого локально-системного переміщення
- Блокує поширення патогену, і перешкоджає перезараженню необроблених частин рослин завдяки утворенню парової фази (газ-ефект)
- Проквіназид надзвичайно активний проти борошнистої роси, навіть у низьких концентраціях, що також забезпечує довготривалий захист, незважаючи на процеси метаболізму і зниження концентрації в рослинах 

Таліус® активує значну частину генів культурної рослини, що відповідальні за природну захисну реакцію на вплив патогену Стимуляція генів ініціює внутрішні захисні реакції культур, що забезпечує:

- підвищення стійкості рослини проти борошнистої роси
- захищає новий приріст рослини
- підвищення ефективності контролю інших захворювань
- підвищення врожайності культури
- покращення якісних показників зерна (вмісту клейковини та білку)

Культури та селективність

Використання Таліусу® 20 к.е. можливе на всіх сортах та видах зернових колосових культур. Таліус® високоселективний у рекомендованих нормах, проте варто уникати перекриттів.

Сумісність

Тести на фізичну та біологічну сумісність довели, що Таліус® 20 к.е. не має обмежень і є гарним партнером для бакових сумішей.

Рекомендовані бакові суміші

 •  З фунгіцидами з групи триазолів для посилення персистентності і розширення спектру дії. Наприклад, з фунгіцидами на основі флутриафолу, пропіконазолу, тебуконазолу, ципроконазолу, триадимефону та їх сумішей.
 •  З фунгіцидами з групи бензимідазолів (карбендазим, беноміл) для контролю церкоспорельозної прикореневої гнилі та інших захворювань.
 •  З фунгіцидами з групи морфолінів (фенпропіморф, тридеморф) для посилення лікувальної дії проти борошнистої роси.
 •  З гербіцидами Гранстар® Голд, Калібр®, Еллай Супер®, Ларен® Про, Пойнтер® для комплексного захисту (необхідно дотримуватися послідовності приготування бакових сумішей).
 •  З регуляторами росту рослин та інсектицидами.

Рекомендації до застосування

Для досягнення максимального ефекту рекомендовано вносити Таліус® 20 к.е. профілактично, на ранніх стадіях розвитку культури, до появи перших ознак розвитку борошнистої роси.

Допускається внесення за появи перших ознак хвороби. В разі значного прояву захворювання рекомендується вносити Таліус® в бакових сумішах з фунгіцидами на основі морфолінів чи триазолів.

Культури Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, жито*, тритикале*, овес* (* – реєстрація очікується)
Хвороба Борошниста роса (головний об’єкт) 
Покращення контролю септоріозу, церкоспорельзу, ринхоспоріозу, гельмінтоспоріозів, іржі в разі використання в бакових сумішах з іншими фунгіцидами
Рекомендована норма використання 0,15-0,25 л/га, 0,15 л/га в бакових сумішах
Норма витрати робочого розчину 150-400 л/га 
Максимальна стадія культури До початку повного цвітіння
Рекомендований робочий тиск 2-3 атм.
Максимальна кількість обробок 2 за сезон
Термін очікування 30 днів

Стійкість до опадів

Таліус® 20 к.е. швидко проникає в тканину рослин, тому опади через 2 години після обробки не призводять до зниження ефективності препарату.

Застереження

Уникати внесення під час приморозків або спекотної сонячної погоди.

Таліус® 20 к.е. – партнер в отриманні якісного врожаю

Таліус® характеризується як безпечний для довкілля препарат. Це робить використання Таліусу® прийнятним для забезпечення гарантованої якості врожаю для пивоварної та хлібопекарської промисловості. Коли використовується згідно рекомендацій, Таліус® 20 к.е. безпечний для операторів, кінцевого споживача, навколишнього середовища.