Карібу®

Гербіциди

Базовий системний гербіцид для надійного контролю широкого спектру бур’янів у посівах цукрових буряків 

Нова покращена формуляція – водорозчинні гранули

  • Ефективний контроль проблемних бур’янів: видів щириці, гірчаків, пасльону чорного, підмаренника чіпкого та бур’янів родини капустяні
  • Незамінний партнер для бакових сумішей
  • Висока селективність для культури
  • Технологічна гнучкість

Діюча речовина: трифлусульфурон-метил, 500 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Упаковка: пластикова банка 600 г та 100 г
Норма використання: 30 г/га

Завжди до­да­вай­те ПАР ТРЕНД® 90 для про­ве­ден­ня об­при­с­ку­ван­ня, не­зва­жа­ю­чи на те, чи ви­ко­ри­с­то­вується пре­па­рат сам, чи у ба­ко­вій суміші з інши­ми гербіци­да­ми.

Карібу®

Гербіциди
Застосування
Карібу® поглинається переважно листям, а також коренями бур’янів. Таким чином, препарат має системну та частково ґрунтову активність. Потрапивши в рослину, він переноситься у точки росту, та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст.

Норма внесення:

30 г/га Карібу® 200 мл/га ПАР ТРЕНД® 90

Спосіб внесення:

Карібу® вноситься за допомогою добре відкаліброваного штангового обприскувача з нормою робочої рідини 200-300 л/га.

Рівномірне обприскування та повне покриття бур’яну є суттєвими факторами, які впливають на активність гербіциду.

У 2015 році Дюпон переходить на нову формуляцію Карібу® – водорозчинні гранули. Карібу® В.Г. призначений для того, щоб замінити класичний Карібу® і має цілий ряд переваг перед попередньою формуляцією (змочуваним порошком). Чисельні досліди, що проводились при порівнянні Карібу® і Карібу® В.Г. виявили підвищену ефективність Карібу® В.Г. у контролі таких бур’янів, як щириця звичайна, гірчак почечуйний, паслін чорний.

Карібу® В.Г. – ще більше зручності, ще більше ефективності!

Наступні культури

Не існує ніяких обмежень для посівів інших культур восени та наступної весни. У разі відсутності інформації не рекомендується висівати декоративні культури після застосування Карібу®.

В разі пересіву можливо висівати лише цукрові та кормові буряки протягом 4-х місяців та кукурудзу через 3 тижні після внесення гербіциду.

Фактори, що впливають на безпеку культури

Карібу® є безпечним для всіх видів буряків на будь-якій стадії росту за умови, що буряки не перебувають у стані стресу. Оптимальна температура для обприскування – 15 25°С під час внесення та декількох годин після нього. Якщо температура вища 25°С або нижча 10°С протягом 3–5 годин після внесення, швидкість метаболізму в культурі зменшується. Це 
може призвести до тимчасового пожовтіння листя буряків. Ці симптоми зникають протягом 10 днів, не впливаючи на подальший розвиток культури, врожай та вміст цукру.

Строки внесення

Бур’яни:

Більшість бур’янів найкраще знищуються, якщо препарат використовується у період від стадії сім’ядолі до стадії 2-х листків. Деякі бур’яни, такі як гірчиця польова (Sinapis arvensis) та проростки соняшнику (Volunteer sunflower), чутливі до препарату до стадії 6-ти листків. Внесення на пізніших стадіях буде менш ефективним, деякі бур’яни не будуть знищені, а лише зупиняться у своєму рості.

Стадія росту культури:

Препарат використовують 2–3 рази, починаючи з того моменту, коли з’явиться 70% сходів буряків, до того, як культура закриє міжряддя.

Основні переваги Карібу® В.Г.
  • Підвищення ефективності проти бур’янів
  • Більш зручне застосування
  • Зменшення ризику підробки
  • Підвищення урожайності
Рекомендовані програми та суміші

Карібу® високоселективний до цукрових буряків як сам, так і в сумішах, навіть на ранніх критичних стадіях розвитку культури (за умови використання згідно рекомендацій).

Завдяки такій властивості Карібу® виробничник може легко підібрати для бакової суміші препаратпартнер та норму його використання для забезпечення підвищеного рівня контролю бур’янів і мінімального стресу для культури. Проте вибір партнеру має враховувати погодні умови, стадію розвитку культури, видовий склад та ступінь засмічення бур’янами та
економічну вартість програми захисту.

Переважна більшість зареєстрованих післясходових гербіцидів можуть бути використані з Карібу®.

Програма 1. Максимальний захист

Перше внесення:

Бур’яни у стадії від сім’ядолі до стадії 2-х листків Карібу® (30 г/га)
Бетанал Експерт (1,0 л/га) або
Бетанал Макс Про 1,0-1,25 л/га
за необхідності Голтікс (0,5 л/га)
ПАР Тренд 90® (200 мл/га)

Друге та третє внесення:

Під час появи нових сходів бур’янів, від сім’ядолі до стадії 2-х листків Карібу® (30 г/га) 
ПАР Тренд 90® (200 мл/га)
Бетанал Експерт (1,0–1,25 л/га) або Бетанал Макс Про (1,0–1,25 л/га)
за необхідності Лонтрел Гранд (0,15 г/га)

Програма 2. Економічний захист

Перше внесення:

Бур’яни у стадії від сім’ядолі до стадії 2-х листків Карібу® (30 г/га)
ПАР Тренд 90® (200 мл/га)
Бурефен Супер (0,7-1,0 л/га) або Контакттвін (2,0 л/га)

Друге та третє внесення:

Під час появи нових сходів бур’янів, від сім’ядолі до стадії 2-х листків Карібу® (30 г/га)
ПАР Тренд 90® (200 мл/га)
Бурефен Супер (1,0–1,5 л/га) або Контакттвін (2,0 л/га)
за необхідності Лонтрел Гранд (0,15 л/га)

Розпочни з надійної програми та отримай чистіші поля

Саме для кращого та стабільно високого результату, “Дюпон” рекомендує включити Карібу® як у перше післясходове обприскування, так і в усі наступні обробки. Якщо Карібу® не долучити до програми перших обприскувань, бур’яни, що залишилися, можуть стати проблемою, яку неможливо буде вирішити навіть з наступними обрискуваннями.