Карібу® Дуо Актив

Гербіциди

Вдосконалений післясходовий гербіцид з пролонгованою грунтовою дією для захисту посівів цукрових буряків

Зручний у застосуванні — вдосконалена гранульована формуляція (в.г.), що не потребує попереднього змішування

 • Високоефективне комплексне рішення за рахунок ґрунтової та листкової дії
 • Розширення можливостей захисту: покращена дія на проблемні бур’яни, в т.ч. лободу білу та види гірчаків
 • Оптимальний вибір для складних польових ситуацій

Діюча речовина: трифлусульфурон-метил, 71 г/кг, ленацил, 714 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Упаковка:  2 кг (пластикова банка)
Норма використання:  200 г/га

Гербіцид можна застосовувати на усіх типах ґрунтів.

Карібу® Дуо Актив

Гербіциди
Застосування

Фаза розвитку бур’янів:

Найкращий контроль бур’янів досягається тоді, коли препарат використовують у фазу “сім’ядолей до 2-х листків” у бур’янів. Проте, такі рослини як гірчиця польова та соняшник добре контролюються навіть до фази 6–ти листків. Слід відмітити високу ефективність гербіциду проти видів гірчаків, навіть при появі у них першої пари справжніх листків. Внесення гербіциду у більш пізні фази розвитку бур’янів буде менш ефективним, тому деякі види рослин не будуть знищені, а лише зупиняться у своєму рості.

Для досягнення кращого результату рекомендовано проводити щонайменш дві послідовні обробки гербіцидом Карібу® Дуо Актив.

Переваги застосування

 • Високоефективний контроль широкого спектру дводольних бур’янів;
 • Покращена дія на проблемні бур’яни: лободу білу, види гірчаків, паслін чорний та інші;
 • Вдосконалений рівень контролю проблемних польових ситуацій (перерослі бур’яни, зріджені посіви);
 • Системна дія через листя та грунтова дія через кореневу систему;
 • Тривалий період захисту за рахунок грунтової дії;
 • Покращена формуляція – водорозчинні гранули;
 • Більш зручний у застосуванні – не потребує попереднього змішування, не пилить, більш зручні норми внесення.

Аддитивна дія у бакових сумішах із гербіцидами – партнерами

У бакових сумішах із гербіцидами на основі діючих речовин фенмедифам та десмедифам відмічається синергетична дія компонентів суміші.

Покращений рівень контролю лободи білої, видів гірчаків, пасльону чорного та деяких інших бур’янів.

Подовжений період захисту за рахунок ґрунтової дії.

Схема захисту на основі Карібу® Дуо Актив  Пар Тренд® 90

Т1Т2Т3
Карібу® Дуо Актив (150-200 г/га) ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)Карібу® Дуо Актив (200 г/га) ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)Карібу® Дуо Актив (200 г/га) ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)
Партнер (гербіциди на основі десмедифаму, фенмедифаму, /- етафумезату)Партнер (гербіциди на основі десмедифаму, фенмедифаму, /- етафумезату, /- ленацилу)Партнер (гербіциди на основі десмедифаму, фенмедифаму, /- етафумезату, /- ленацилу)

Рекомендовані програми та суміші

Карібу® Дуо Актив є високоселективним до цукрових буряків, використовується як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами (за умови застосування згідно рекомендацій).

При виборі партнеру слід враховувати видовий спектр бур’янів, фазу їх розвитку та погодні умови.

В кожному конкретному випадку слід провести попередній тест на сумісність та обробити невелику ділянку поля.

В разі використання Карібу® Дуо Актив з іншими герібіцидами обов’язково ознайомтеся з регламентом їх застосування.

Норма внесення

Норма витрати Карібу® Дуо Актив становить 200 г/га ПАР Тренд® 90 200 мл/га.

У багатокомпонентних бакових сумішах, за умови наявності в них іншого прилипача (адюванта) не рекомендується додавати ПАР Тренд® 90.

Maксимально 3 обробки за сезон. 

Рекомендації до приготування бакових сумішей

1. Заповніть бак обприскувача на 1/2 водою;
2. Додайте Карібу® Дуо Актив у нормі 200 г/га;
3. Додайте гербіцид – партнер;
4. Додайте ПАР Тренд® 200 мл/га (за умови відсутності у суміші інших прилипачів);
5. До кінця заповніть бак обприскувача водою при постійному перемішуванні.

Наступні культури сівозміни

Карібу® Дуо Актив, завдяки швидкому напіврозпаду трифлусульфурону та оптимально підібраній кількосьті ленацилу, не має обмежень для наступних культур в сівозміні. Проте в разі пересіву рекомендовано висівати лише цукрові буряки.

Механізм дії

Трифлусульфурон-метил належать до класу сульфонілсечовин, системної дії, поглинається переважно листям, а також коренями бур’янів. Потрапивши до рослини, діюча речовина переміщується до точок росту та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст та розвиток бур’янів.

Ленацил — сильнодіючий інгібітор фотосинтезу у бур’янів. Діюча речовина потрапляє в рослини через кореневу систему, завдяки цьому забезпечується пролонгована захисна дія, що стримує появу нових хвиль бур’янів.

Післясходове застосування діючої речовини ленацил у бакових сумішах із гербіцидами на основі діючих речовин фенмедифам та десмедифам також сприяє взаємному підсиленню (синергізму) компонентів бакової суміші.

Селективність до культури

Карібу® Дуо Актив — високоселективний щодо усіх сортів та гібридів цукрових буряків за умов дотримання рекомендацій застосування і якщо буряки не перебувають у стані стресу.

Оптимальна температура для обприскування 13 23°С під час внесення та декількох годин після обробки.

Комплексна, аддитивна та подовжена дія

Високий рівень біологічної ефективності Карібу® Дуо Актив досягається за рахунок взаємного підсилення двох діючих речовин та розширення спектру контрольованих бур’янів.

Завдяки відмінностям поглинання рослинами цих діючих речовин (зокрема, аддитивна та виражена системна дія трифлусульфурону, а також ґрунтова дія ленацилу), забезпечується ефект синергетичної та подовженої дії препарату.

Вдосконалений контроль

Карібу® Дуо Актив — це покращена концепція комплексного післясходового захисту цукрових буряків для звичайних та особливо проблемних польових ситуацій.

Поєднання двох високоактивних діючих речовин розширює перелік контрольованих бур’янів та сприяє посиленому контролю основних двосім’ядольних, особливо проблемних бур’янів (осот жовтий (сходи), підмаренник чіпкий, щириця звичайна, паслін чорний, види гірчаків та ще понад 30 видів бур’янів).

Карібу® Дуо Актив з одного боку, забезпечить вдосконалений контроль розширеного спектру бур’янів, наявних у полі (як самостійно, так і в бакових сумішах), а з іншого боку, завдяки “нагнітанню” ґрунтового компоненту забезпечить пролонговану ґрунтову дію. Така особливість препарату є особливо актуальною у середині вегетації культури за появи наступних хвиль забур’янення, а також на зріджених посівах.

Карібу® Дуо Актив можна застосовувати до трьох разів за сезон, починаючи з фази сім’ядолей цукрових буряків і до періоду, коли культура закриє міжряддя. Рекомендовано дві або три послідовні обробки, за появи нової хвилі бур’янів. Дві-три обробки забезпечать достатню кількість ленацилу для ефективної дії препарату через ґрунт і листя (у разі випадання опадів), і водночас відсутності післядії на наступні культури сівозміни.

Під час першої обробки (фаза сім’ядолей) не рекомендовано застосовувати Карібу® Дуо Актив за умови низької температури 

Загальні застереження застосування

Використовуйте Карібу® Дуо Актив лише на цукрових буряках та у відповідності із зареєстрованими нормами:

 • Оптимальна температура під час застосування – від 13 до 23°С;
 • Не рекомендовано використовувати гербіцид в періоди похолодань; якщо температура вночі перед внесенням була нижче 4°С, а також в разі значних (> 12°С) денних коливань температури
 • Не обробляйте, якщо культура сильно ушкоджена шкідниками, хворобами, посухою чи спекою, або перебуває в стані стресу від прохолодних темеператур, заморозків, чи попереднього внесення пестицидів;
 • Не проводьте обробку, якщо культура мокра від дощу чи роси;
 • Не проводьте обробку за умови інтенсивної сонячної інсоляції;
 • Після використання Карібу® Дуо Актив пересівання культур, що загинули з будь-яких причин, можна проводити лише цукровими буряками;
 • Уникайте перекриття та знесення робочого розчину на сусідні культури;
 • Завжди читайте тарну етикетку та дотримуйтесь рекомендацій із застосування;
 • Під час першої обробки (фаза сім’ядолей) не рекомендовано застосовувати Карібу® Дуо Актив за умови низької температури