Тайваро®

Гербіциди

Новий гербіцид Тайваро® — унікальне рішення для захисту рису від широкого спектру злакових, широколистяних та осокових бур’янів. Продукт характеризується унікальними технічними властивостями, стабільним та зручним використанням та високими показниками безпечності.

Діюча речовина: азимсульфурон, 500 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Упаковка: 250 г
Норма використання:  30 – 40 г/га 
Спосіб застосування: наземна та авіа обробка

Зареєстрований для наземних та авіаобробок.

Тайваро®

Гербіциди
Опис

Тайваро® — унікальний післясходовий гербіцид для одночасного контролю злакових, дводольних та осокових бур’янів в посівах рису. Продукт зареєстрований та відомий також під іншою торговою назвою Гулівер®, що широко використовується в Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Греції, Турції та в інших країнах.

Діюча речовина Тайваро® азимсульфурон (500 г/кг) відноситься до популярної родини сульфонілсечовинних гербіцидів, що були винайдені та розроблені компанією Дюпон.

Тайваро®, як і інші представники сульфонілсечовин, інгібує фермент ацетолактатсинтазу, наслідком чого є блокування біосинтезу амінокислот. Даний фермент відсутній у тварин, що є однією із причин низької токсичності азимсульфурона для тварин та людей.

Механізм дії

Препарат проникає в рослини, головним чином, через листки та стебла, та у меншій мірі через корені. Далі, гербіцид переміщується по ксилемі та флоемі до точок росту. Внаслідок інгібування ділення клітин, у чутливих видів бур’янів, ріст зупиняється вже через 4 – 6 годин після обробки.

Симптоми пригнічення деяких бур’янів проявляються наступним чином:

  • У видів плоскух (Echinochloa spp.) спостерігається зупинка росту та хлороз листків
  • У бульбоочеретів та інших осокових бур’янів різко зупиняється ріст, а забарвлення змінюєтся на буре.
  • Дводольні бур’яни зупиняються у рості, в них відмічається хлороз та зміна забарвлення листків на антоціанове або червоне.
Рекомендації до застосування
Культура Норма витрати, г/га Спектр дії Метод застосування Фаза внесення 
Рис40Однорічні злакові, осокові та болотні широколистяні бур’яни Авіа/наземне Обприскування посівів у фазу від 3 листків до кінця кущення культури
Основні перевагиДодаткові перевагиРезультат

- Контроль широкого спектру в т.ч. проблемних видів бур’янів
- Швидка зупинка росту бур’янів
- Широке вікно застосування
- Висока селективність для культури
- Низька токсичність для тварин та людей

- Низькі норми застосування, що зменшують гербіцидне навантаження
- Можливість вносити на затоплених та не залитих водою чеках
- Завдяки відсутності післядії не має обмеження у сівозміні
- Дозволяє дозрівати рису у намічені строки
- Дозволяє отримати більший врожай покращеної якості

Селективність та безпечність

Тайваро®, у зареєстрованих нормах (30 – 40 г/га), проявляє надзвичайно високу селективність до рису, внаслідок цього, гербіцид має широке вікно застосування. Тайваро® можна вносити починаючи від фази 3-х листків і до кінця кущення рису. Навіть перевищення норми витрати Тайваро® удвічі, наприклад перекриття при обробці, не викликає хлорозу листків та тимчасової зупинки росту культури.

Тайваро® діє ефективніше та швидше коли застосовується на ранніх етапах розвитку бурянів в період їх активного росту. Найкращі результати можуть бути отримані коли бур’яни знаходяться в наступних фазах:

- Плоскуха (Echinochloa sp) від 3-х листків до початку кущення при затопленні (шар води 8-10 см) та від 5 листків до фази першого бокового пагону в умовах, коли грунт є зволоженим або насиченим вологою. У обох випадках рослини плоскухи не повинні бути вищі 15 – 20 см. Куряче просо (Echinochloa crus-galli) є чутливим до Тайваро® у фазу початок кущіння.
- Осокові – від фази 2-х листків до початку кущіння (10 – 15 см висотою). Бульбоочерет (Scirpus maritimus) є дуже чутливим навіть у пізні фази росту (до цвітіння).
- Широколистні бур’яни – від сімядольних листків до ранньої розетки (5 – 10 см висотою) або до 2 – 4 справжніх листків.

Слід пам’ятати, що проростання бур’янів у посівах рису за звичай розтягнуто. Злакові бур’яни можуть з’являтись раніше, ніж бульбоочерет, а більшість видів широколистяних бур’янів, навпаки, пізніше. При високій чисельності злакових бур’янів при виборі строку обробки Тайваро, доцільно орієнтуватись саме на їх фазу розвитку.

Тайваро® – унікальний спектр бур’янів

Унікальність Тайваро® заключається у тому, що спектр його гербіцидної дії охоплює всі основні види бур’янів, що поширені в посівах рису в основних рисосіючих зонах України.

Селективність та строки внесення

Управління водним режимом відіграє важливу роль в ефективному застосуванні Тайваро®. Присутність шару води не знижує ефективності Тайваро проти осокових та широколистяних бур’янів, але може зни-зити ефективність проти видів плоскух (Echonochloa. spp.). Тому, перед обробкою затоплених чеків необхідно обов’язково понизити шар води на 5 – 10 см. При цьому злакові бур’яни повинні бути максимально над поверхнею води, оскільки діюча речовина Тайваро® проникає переважно через листя.

У випадку якщо злакові бур’яни знаходяться у фазі 1 – 4 листків доцільно повністю видалити воду із чеків.Через добу після обробки рівень води слід поновити, згідно технології вирощування рису.

При засміченні осоковими та широколистяними бур’янами на протязі 5 днів після внесення Тайваро® не допускати зливу води оскільки це може призвести до втрати ефективності дії гербіциду.

Рівень води в чеках після обробки не повинен знижуватись нижче позначки – 15 см для уникнення появи нових сходів бурянів.

Увага! Для покращення гербіцидної дії, особливо проти видів плоскух (Echinocloa spp.) рекомендується додавати поверхнево-активну речовину Тренд® 90. Використання ПАР Тренд® 90 посилює проникнення гербіциду через кутикулу та значно прискорює його накопичення в листках бур’янів!!!

ПАР Тренд® 90 застосовується в концентрації 0,1% (100 мл/100 л води) при нормі виливу води 200-300 л на гектар (наземне обприскування). При обробках з меншим об’ємом слід використовувати 200 мл ПАР Тренд® 90 на гектар. 

Особливості застосування Тайваро®

Тайваро® найбільш активний при температурах, що є оптимальними для швидкого росту бур’янів, тобто в умовах коли рослини поглинають максимальну кількість гербіциду. Дощ, що пройшов відразу після застосування може вплинути на ефективність Тайваро®. Для отримання максимального ефекту необхідно 5-6 годин сухої погоди після обробки препаратом.

Авіа обробка

Тайваро® дозволений для авіаційного застосування. При авіаційному обприскуванні основною нормою витрати робочої рідини є 100 л/га на швидкості літака понад 160 км/год. При використанні гелікоптерів, завдяки турбулентності, норму витрати можна зменшити до 50 л/га. Швидкість гелікоптеру має становити 60-80 км/год при висоті польоту 5 м (краще 2 – 3 м, але у такому випадку пілоти повинні мати спеціальну підготовку).

Швидкість вітру при внесенні гербіциду не повинна перевищувати 4 м/с, найбільш безпечно проводити обробку при боковому вітрі на гоні швидкістю 2 – 3 м/с стійкого напряму.

Температура повітря під час обприскувань гербіцидом не повинна перевищувати 250 С, оскільки з її підвищенням різко збільшується випаровування краплин робочої рідини. Вологість повітря не повинна бути нижчою 50%. Авіаційні обробки рекомендується проводити в ранкові та вечірні години, коли відсутні висхідні потоки повітря.

Увага! Не слід проводити авіаобробки при нестійкому вітрі. В такому випадку, знесення гербіциду може бути в будь-яку сторону, що може призвести до пошкодження чутливих культур, які розташовані неподалік.

Екологічність

Тайваро® відносно безпечний для птахів і риб та практично безпечний для медоносних бджіл. Більш того, завдяки низьким нормам витрати його використання дозволяє знизити гербіцидне навантаження на гектар в порівнянні з деякими продуктами в 25 разів і більше. Тайваро® не представляє небезпеки забруднення відкритих водойм і ґрунтових вод. Тому Тайваро® дозволений для застосування в водоохоронних зонах. До моменту збирання врожаю Тайваро® повністю розкладається, і його залишкові кількості в соломі та зерні рису не виявляються. Крім того, Тайваро® швидко розкладається в ґрунті і тому не має обмежень у сівозміні.