Номолт®

Інсектициди

Діє як природний регулятор росту, згубно впливаючи на комах у ті моменти, коли вони переходять з однієї стадії розвитку в іншу, блокуючи синтез хiтину у видiв Lepidoptera, Coleoptera, Diptera тощо

Ефективний проти комах, стійких до iнших iнсектицидiв.

Номолт®

Інсектициди
Характеристика препарату
Дiючi речовини: тефлубензурон (150 г/л)
Хімічна група ДР: бензоілсечовини
Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)
Розподiл у рослинi: контактний
Упаковка: пластикові пляшки 1 л
Гарантійний термін зберігання: 36 місяців
Температура зберігання: -5... 40°C

Переваги препарату
  • Висока селективність – iдеальний iнсектицид для використання в iнтегрованих системах захисту
  • Висока стiйкiсть до змивання опадами
  • Швидка та тривала дiя
  • Овiцидна дiя та здатнiсть запобiгати вiдкладенню деякими видами дорослих комах життєздатних яєць
  • На вiдмiну вiд iнших iнсектицидiв, препарат Номолт® не має нейротоксичного впливу на шкiдливих комах, а діє як природний регулятор росту. Пiсля обробки iнсектицидом личинки гинуть пiд час линьки чи окуклювання
Регламенти застосування
КультураНорма витрати препаратуТерміни застосуванняСпектр дії Кратність обробок
Картопля0,15 л/гаобприскування в період вегетації; проти личинок першого та другого поколінняколорадський жук2
Виноград0,5 л/гаобприскування в період вегетації; 8–10 днів після виходу дорослих особин з коконулистовійки2
Капуста0,3 л/гаобприскування в період вегетації; личинки в початковій фазі розвиткусовки, білянки, міль2
Яблуня0,5–0,7 л/гаобприскування в період вегетаціїплодожерки, листовійки2

Норма витрати робочої рідини: 200–1000 л/га

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: картопля, капуста: 10 діб/4 доби; виноград, яблуня: 7 діб/3 доби

Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів

Рекомендації при використанні:

Для попередження збиткiв, завданих комахами-шкiдниками, необхiдно як можна ранiше перервати розвиток їх личинок, через те, що безпосередньо в цiй стадiї завдаються пошкодження культурам. Тому застосувати препарат необхiдно ранiше, нiж використовуються традицiйнi iнсектициди, а саме – пiд час вiдкладання яєць дорослими комахами, що збігається з їх iнтенсивним льотом