Ровраль® Аквафло

Протруйники

Високоефективний фунгiцид для обробки насiннєвих бульб картоплi проти комплексу хвороб перед закладанням на зберiгання та перед посадкою.

Зручна норма витрати та препаративна форма.

Ровраль® Аквафло

Протруйники
Регламенти застосування


КультураНорма витрати препаратуТерміни застосуванняСпектр діїКратність обробок
Картопля (насіннєва)0,38–0,4* л/тобприскування бульб суспензiєю препарату перед закладанням на зберiгання вiдразу пiсля збирання врожаюгнилi при зберiганнi – фузарiоз, фомоз1
Картопля (насіннєва)0,38–0,4* л/тобприскування бульб суспензiєю препарату перед посадкоюризоктонiоз, парша, суха та мокрi гнилi1

Кiлькiсть робочої рiдини має бути достатньою для рiвномiрного покриття насiннєвих бульб (робоча рiдина не повинна стікати з бульб)

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: не регламентуються

Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується

Характеристика препарату
Дiючi речовини: iпродiон (500 г/л)
Хімічна група ДР: дикарбоксиміди
Препаративна форма: концентрат суспензiї (КС)
Розподiл у рослинi: контактний
Упаковка: пластикові каністри 1 л
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: 0… 40°C
Переваги препарату
  • Високоефективний проти основних хвороб бульб при зберіганні та під час вегетації
  • Висока економiчна ефективнiсть