ЕКСПЕРТ ГРОУ™ РК

Регулятори та стимулятори росту

Гармонія росту! Гарантія прибутку! НОВИНКА! 

Єдиний біостимулятор-антистресант рослин, що містить найбільший спектр фітогормонів росту та виготовлений за унікальною двоступеневою технологією подвійної ферментації BIOPROCESS.


Діюча речовина та концентрація: К2 О – 3,5%, органічний вуглець С – 9,6%, екстракт водорості Ascophyllum nodosum – 25%

Хімічна група: добриво органо-мінеральне

Розподіл у рослині (або спосіб дії): системний

Препаративна форма: РК (розчинний концентрат)

Норма витрати робочого розчину: польові та овочеві культури: 200 – 400 л/га; плодові культури, виноград: 500 – 1000 л/га

Пакування: пластикова каністра 5 л, пластикова пляшка 1 л

Експерт Гроу™ – інноваційний біостимулятор-антистресант рослин із високим вмістом біологічно активних речовин природного походження, виготовлений на основі водорості Ascophyllum nodosum.

ЕКСПЕРТ ГРОУ™ РК

Регулятори та стимулятори росту
Переваги
 • Збалансований та гармонійний вплив на ріст і розвиток рослини: стимуляція ростових процесів; стимуляція коренеутворення; краща диференціація бруньок; краще запліднення і зав’язування плодів; стимуляція розвитку генеративних органів і плодів.
 • Підвищення засвоєння й використання поживних речовин рослиною.
 • Вищий врожай, краща якість.
 • Посилює антиоксидантний захист клітин, що є важливим для зняття гербіцидного стресу.


Біологічно активні речовини, які містить Експерт Гроу™:

 • фітогормони: ауксини, гібереліни, цитокініни;
 • бетаїни: ламінін, бетаїн δ-аміновалер’янової кислоти, бетаїн γ-аміномасляної кислоти тощо;
 • вітаміни: групи B, C, D та E, каротин,
 • карбогідрати: манітол, ламінарін, фукоідан;
 • органічні кислоти: глутамінова кислота, аланін, аспарагінова кислота, метіонін, гліцин, етаноламін, лізин, цистин, треонін, серин, пралін, фенілаланін, валін, лейцин, ізолейцин, аргінін, тирозин.

Ascophуllum nodosum поширена лише в холодних водах Північної Атлантики. Саме за рахунок жорстких умов існування ця водорість синтезує досить широкий спектр речовин, які дають змогу їй активно рости та розвиватись в найскладнішому у світі середовищі для життя. Саме тому Ascophуllum nodosum – це справжня скарбниця корисних для рослин біологічно активних речовин.


Окремі рекомендації та механізм дії препарату

ЕКСПЕРТ ГРОУ™ має біостимулюючу дію на рослини. Він стимулює ріст і розвиток кореневої системи та листового апарату, сприяє кращій диференціації бруньок і процесу запліднення, кращому розвитку генеративних органів та плодів, підвищує урожайність та якість продукції.

ЕКСПЕРТ ГРОУ™ підвищує стійкість рослин до стресу, який викликаний дією короткочасних несприятливих абіотичних факторів (низькі чи високі температури, посуха чи надмірне зволоження тощо).

Рекомендується для позакореневого підживлення широкого спектра культур із метою підвищення їхньої врожайності та якості продукції.
Оптимальним часом застосування ЕКСПЕРТ ГРОУ™ є критичні періоди росту й розвитку рослин (формування та розвиток кореневої системи, закладка генеративних органів тощо), до чи після дії на рослину короткочасних несприятливих абіотичних факторів (низькі чи високі температури, посуха чи надмірне зволоження тощо).

Механізм дії:

Стимулюючий вплив Експерт Гроу™ на ріст і розвиток рослин є наслідком дії спектра фітогормонів (ауксини, гібереліни, цитокініни) та інших біологічно активних речовин (бетаїнів; вітамінів; карбогідратів; органічних кислот), які викликають значну експресію генів та мають позитивний вплив на рослину:

 • стимуляція синтезу власних фітогормонів та збільшення їх активності;
 • посилення метаболічних процесів у рослині;
 • підвищення засвоєння та використання поживних речовин рослиною;
 • підвищення інтенсивності фотосинтезу;
 • посилення активності антиоксидантної системи клітин та підвищення стресостійкості рослин;
 • покращення роботи ферментативної системи;
 • покращення використання вологи тощо.

Фітогормони контролюють всі етапи розвитку рослин. Поділ і розтягнення клітин, що лежать в основі всіх процесів росту і морфогенезу, перебувають під контролем ауксинів і цитокінінів.
Загальна форма (архітектура) рослини визначається ауксинами і цитокінінами, а також гіберелінами.
Зав’язування і ріст плодів ініціюються та стимулюються ауксинами, гіберелінами та цитокінінами. Саме тому лише сукупна дія фітогормонів на рослину допомагає повністю розкрити її потенціал та отримати максимальний урожай.

Регламент застосування
Культура
Норма витрати, л/га
Період обробки
Кратність обробок
Зернові культури
0,5
протягом вегетації 

1 – 3 обробки.

Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів

Кукурудза
Соняшник
Зернобобові
Ріпак
Цукровий буряк
Овочі, картопля
0,5 – 0,75

1 – 4 обробки.

Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів

Плодові культури
0,5 – 1,0
Виноград

Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 3/не регламентується

ЕКСПЕРТ ГРОУ™ швидко проникає в рослину: через 4 години після застосування понад 85% препарату проникає в рослину без ризику змивання опадами. 

Обробку препаратом рекомендується проводити зранку або ввечері за температури не вище 25°С та швидкості вітру не більше 5 м/с.

Не рекомендується одночасне застосування в баковій суміші з гербіцидами, оскільки сильна стимулююча дія ЕКСПЕРТ ГРОУ™ може сприяти підвищенню стійкості бур’янів до гербіциду. Рекомендується застосовувати ЕКСПЕРТ ГРОУ™ не раніше ніж через 5 діб після застосування гербіциду, коли відбудуться незворотні порушення процесів обміну речовин у бур’янів.

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку на тарі!


ЗАВАНТАЖИТИ РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ