Регалiс®

Регулятори та стимулятори росту

Регаліс® – відмінна регуляція росту та гарантована прибавка урожаю. Перевірено садоводами України

Характеристика препарату

Дiючi речовини: прогексадіон кальцію (100 г/кг)
Хімічна група ДР: ацилциклогександіони
Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді (ВГ)
Розподiл у рослинi: акропетальний
Упаковка: пластикові пляшки 1 кг
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: не вище 40°C

Препарат у рекомендованій нормі витрати дуже добре переноситься рослинами яблуні

Регалiс®

Регулятори та стимулятори росту
Регламенти застосування

Культура Норма витрати препарату Терміни застосування Спектр дії Кратність обробок
Яблуня2,5 кг/гаоднократне застосування: закiнчення фази цвiтiння (довжина однорічних пагонів 2–5 см)регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав'язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони1
Яблуня1,25 кг/гадвократне застосування: 1-а обробка (1,25 кг/га) – закiнчення фази цвiтiння (початок росту однорiчних пагонiв, 2–5 см) 2-а обробка (1,25 кг/га) – «друга хвиля приросту однорiчних пагонiв» (через 3–6 тижнiв пiсля попередньої обробки)регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони2


Норма витрати робочої рідини: 500–1000 л/га

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби

Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів

Сумісність з іншими препаратами:

При змішуванні препарату з іншими пестицидами дотепер не було виявлено негативних ефектів; ніколи не застосовуйте Регаліс® разом з листовими добривами, що містять кальцій. Дотримуйтесь інтервалу між обробками 2–3 доби. Це також стосується і засобів для хімічного проріджування зав’язі та продуктів, що містять гібереліни

Переваги препарату
 • Регуляцiя росту: вкороченi пагони та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв сприяють скороченню витрат на проведення зимової обрiзки; лiтня обрiзка, як правило, непотрiбна, скорочення довжини однорiчного приросту на 40–60%
 • Урожайність: полiпшене утворення зав’язi стабiлiзує та пiдвищує врожайнiсть, що особливо важливо при перiодичностi плодоносiння та пiсля ураження квiтiв весняними заморозками
 • Якiсть плодів: збільшення свiтлопроникностi крони (особливо в сильнорослих дерев) сприяє полiпшенню забарвлення плодiв
 • Баланс: оптимiзоване спiввiдношення мiж вегетативним ростом i навантаженням врожаю скорочує площу, яку займає дерево, та стабiлiзує врожайнiсть на довгi роки
 • Захист рослин: збiльшення ефективностi обробок ЗЗР, активацiя захисних механiзмiв рослин, висока ефективнiсть у боротьбi iз вторинною iнфекцiєю бактерiального опiку
 • Збирання врожаю: простiше проводити збирання плодiв з дерева
Рекомендації при використанні
 • Стійкий при випадінні опадів через 6 годин після внесення
 • Використовуйте достатню кiлькiсть води (не менше 500–1000 л/га) для приготування робочого розчину
 • Висока ефективнiсть дiї на досить тривалий перiод часу досягається за рахунок рiвномiрного нанесення робочої рiдини на рослину
 • При використаннi твердої води (>100 мг/л кальцiю) добре зарекомендувало додавання до робочого розчину сульфату амонiю (1–2 кг на 1000 л води) з метою кондицiювання води й оптимiзацiї поглинання дiючої речовини рослиною
 • Максимальна норма витрати препарату не повинна перевищувати 2,5 кг/га за сезон