Регалiс® Плюс

Регулятори та стимулятори росту

Управління врожайністю. Регуляція росту. Посилення рослини.

Характеристика препарату

Дiючi речовини: прогексадіон кальцію (100 г/кг)
Хімічна група д.р.: ацилциклогексадіони
Препаративна форма: водорозчинні гранули (ВГ) з вбудованим підкислювачем
Розподiл у рослинi: акропетальний
Упаковка: пластикові пляшки 1,5 кг
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: не вище 40°C

Стійкий при випадінні опадів через 6 годин після внесення.

Регалiс® Плюс

Регулятори та стимулятори росту
Переваги препарату

Регуляцiя росту: вкороченi пагони та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв сприяють скороченню витрат на проведення зимової обрiзки; лiтня

обрiзка, як правило, непотрiбна, скорочення довжини однорiчного приросту на 40–60%

Урожайність: полiпшене утворення зав’язi стабiлiзує та пiдвищує врожайнiсть, що особливо важливо при перiодичностi плодоносiння та пiсля ураження квiтiв
весняними заморозками

Якiсть плодів: збільшення свiтлопроникностi крони (особливо в сильнорослих дерев) сприяє полiпшенню забарвлення плодiв

Баланс: оптимiзоване спiввiдношення мiж вегетативним ростом i навантаженням врожаю скорочує площу, яку займає дерево, та стабiлiзує врожайнiсть на довгi
роки

Захист рослин: збiльшення ефективностi обробок ЗЗР, активацiя захисних механiзмiв рослин, висока ефективнiсть у боротьбi iз вторинною iнфекцiєю
бактерiального опiку

Збирання врожаю: простiше проводити збирання плодiв з дерева

Управління врожайністю:

- Збільшує зав’язь, підвищує врожайність
- Регулярне внесення допомагає подолати альтернативне розгалуження
- Раннє припинення росту пагонів – більше часу на бутонізацію й дозрівання плодів
- Краща якість плодів (колір, розмір, здатність до зберігання)

Регуляція росту:

- Зменшення росту пагонів – економія на обрізці
- Оброблені дерева мають більш розгалужений купол
- Рівномірність між ростом пагонів – зав’язуванням плодів – урожайністю
- Асиміляція дерева направлена на зав’язь плодів

Посилення рослини:

- Збільшує природний опір до бактеріальних і грибних хвороб (бактеріальний опік, борошниста роса)
- Компактне листя з товстим епідермісом менш привабливе для комах

Регламенти застосування
Культура Норма витрати препарату Терміни застосуванняСпектр дії Кратність обробок
Яблуня 2,5 кг/гаобприскування насаджень за довжини однорічного приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння»)регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони1
Яблуня 1,25 кг/гаобприскування насаджень: перша обробка: за довжини однорічного приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння»); друга обробка: через 3–6 тижнів після попереднього обприскування (початок «другої хвилі приросту однорічних пагонів»)регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi, пiдвищення свiтлопроникностi крони2


Норма витрати робочої рідини: 500–1000 л/га
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів

Сумісність з іншими препаратами:

При змішуванні препарату з іншими пестицидами дотепер не було виявлено негативних ефектів; ніколи не застосовуйте Регаліс® Плюс разом з листовими
добривами, що містять кальцій. Дотримуйтесь інтервалу між обробками 2–3 доби.

Це також стосується і засобів для хімічного проріджування зав’язі та продуктів, що містять гібереліни

Рекомендації при використанні
  • Препарат у рекомендованій нормі витрати дуже добре переноситься яблунями
  • Використовуйте достатню кiлькiсть води (не менше 500–1000 л/га) для приготування робочого розчину
  • Висока ефективнiсть дiї на досить тривалий перiод часу досягається за рахунок рiвномiрного нанесення робочої рiдини на рослину
  • Максимальна норма витрати препарату не повинна перевищувати 2,5 кг/га за сезон