Терпал®

Регулятори та стимулятори росту

Завдяки оптимальному мінеральному живленню, ефективному захисту і застосуванню Терпал® можна досягти максимального рівня та якості врожаю.

Полегшує процес збирання врожаю та зменшує пов’язанi з цим витрати.

Терпал®

Регулятори та стимулятори росту
Рекомендації та переваги

Рекомендації при використанні:

Не рекомендується застосовувати Терпал®:

  • На ослаблених посiвах
  • На ушкоджених посухою посiвах
  • При дефiцитi вологи
  • У бакових сумiшах з гербiцидами
  • Якщо перед або пiсля застосування очiкуються заморозки

Переваги препарату

  • Стримує рiст стебла та надає йому жорсткостi, попереджуючи вилягання ячменю та iнших зернових культур
  • Запобiгає проникненню збудникiв хвороб всередину стебла
  • Підвищує врожай зерна
Характеристика препарату

Дiючi речовини: мепiкватхлорид (305 г/л)  етефон (155 г/л)
Хімічна група ДР: етиленпродуценти  сполуки четвертинного амонію
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
Розподiл у рослинi: системний
Упаковка: пластикові каністри 5 л
Гарантійний термін зберігання: 48 місяців
Температура зберігання: -10... 40°C

Регламенти застосування
Культура Норма витрати препарату Терміни застосування Спектр дії Кратність обробок
Зернові колосові1,0–2,5 л/гаобприскування рослин на ранніх фазах органогенезудля запобігання виляганню посівів (інгібує ріст стебла)1

Норма витрати робочої рідини: 200–400 л/га

Строк останньої обробки: не регламентується

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби

Спосіб застосування: обприскування в період вегетації. Для досягнення максимального рістрегулюючого ефекту оптимальними фазами є: озимий ячмінь: ВВСН 37–39, озиме жито: ВВСН 37–39, озима пшениця: ВВСН 32–39, ярий ячмінь: ВВСН 32–49

Сумісність з іншими препаратами:

Може застосовуватись у бакових сумішах з фунгіцидами. При приготуванні бакової суміші з фунгіцидами Терпал® додають останнім. Комбінація з гербіцидом не допускається